NEGEN UITGANGSPUNTEN

EEN STRAKKE STRUCTUUR

HELDERE OPLOSSINGEN

WAT LEVERT RONDSPRAAK OP

WAAROM WERKT HET

EEN AANTAL MEEST GESTELDE VRAGEN

HOE WERKT EEN TRAINING

EEN AANTAL SCHOLEN

CONTACT

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

 

Het doel van een vergadering:

Werken en bouwen als team.

Elkaars expertise, kennis en ervaring delen

en gebruiken om oplossingen te vinden.

Heldere besluiten nemen.

 

Wat is een helder besluit:

Alle kennis en ervaring van waarde is meegenomen.

Je hebt zicht gekregen op wat het werkelijk probleem is,

en daardoor op wat een werkelijke oplossing is.

Er is een eigenaar van het punt.

 

Rondspraak biedt een heldere opzet,

waarin iedereen zijn kennis en ervaring inbrengt,

 en waarin iedereen gehoord wordt.

Door de structuur ga je samen bouwen.

 

Negen uitgangspunten van Rondspraak

Doing

Spreek één voor één in rondes

Vul elkaar aan

Kun je een volgende stap proberen?

Knowing

Iedereen heeft gelijk, vanuit zijn/haar perspectief

Gevoel is informatie

Er ontstaat altijd een oplossing

Growing

Je mag van mening veranderen (zonder gezichtsverlies)

Bouw gezamenlijk inzicht op

Besluit met consent (alle stemmen gelden, niemand heeft bezwaar)

 

Een strakke structuur

 

Een vergadering in Rondspraak heeft een heldere structuur.

Je bouwt de vergadering stap voor stap op.

Daardoor bereid je al doende de punten voor,

en verloopt de bespreking effectief.

Een aantal elementen:

De Check In

Het verdelen van rollen

Het gezamenlijk maken van de agenda

Een procedure voor het nemen van besluiten

De Check Out

 

Deze opbouw zorgt ervoor dat het doel en de intentie van de punten helder is.

Er wordt een vorm gekozen die bij het doel van het punt past.

Gaat om een eerste verkenning?

Gaat het om een besluit?

Wat heb je nodig?

 

Heldere oplossingen

 

Omdat je de informatie systematisch verwerkt,

wordt in het verloop van het proces duidelijk welke informatie van belang is,

en wat van waarde is voor het geheel.

Er ontstaat een creatief proces wat leidt tot een oplossing die werkt voor iedereen.

Als er een oplossing is, doe je aan fine-tuning met de groep en je kijkt of niemand bezwaar heeft

(een bezwaar betekent dat belangrijke informatie nog niet is meegenomen).

Bij een bezwaar wordt het voorstel verbeterd.

 

Wat levert Rondspraak op

 

Screen Shot 2015-12-15 at 17.57.40

 

Waarom werkt het?

 

In vergaderingen heeft men ondanks de beste intenties vaak de neiging op elkaar te reageren.

In de reacties probeert men elkaar bewust of onbewust te overtuigen:

ik heb meer gelijk dan jij.

Deze dynamiek ontstaat enorm snel in vergaderingen,

omdat er belangen op het spel staan.

 

Een oplossing is het bieden van een structuur, waarin ruimte ontstaat om te luisteren.

Je kunt in Rondspraak niet direct op elkaar reageren, waardoor je én jezelf én de ander hoort.

Wat iemand inbrengt kan worden gezien, gehoord en gewaardeerd,

zonder dat een ander gezichtspunt als bedreigend wordt ervaren.

 

Je hebt invloed op het gehele proces,

waardoor je niet meer hoeft te strijden om gehoord te worden.

 

Je mag van mening veranderen, zonder gezichtsverlies.

Daardoor ontstaat een cultuur van samen leren en bouwen.

 

Er wordt gevraagd naar de intentie van een punt,

waardoor het persoonlijke doel en het gezamenlijke doel helder is.

In de procedure van besluitvorming wordt alle belangrijke kennis meegenomen.

Er wordt systematisch gecheckt of er nog wezenlijke aanvullingen nodig zijn.

Daardoor zijn besluiten helder en worden ze door iedereen gedragen.

 

Een aantal meest gestelde vragen

Waar komt Rondspraak vandaan?

Rondspraak is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met vergaderingen in allerlei contexten.

Ik merkte dat als je als team wilt werken, dat de manier waarop je besluiten neemt een belangrijke basis is.

Ik heb mij verdiept in hoe je op de beste manier kunt vergaderen, vanuit persoonlijk en praktisch gezichtspunt.

Hoe werkt een besluit nemen?

Wat gebeurt er precies als je met meer energie uit een vergadering komt?

Hoe kom je tot eenvoudige beslissingen?

Ik ontdekte en ontwikkelde een aantal praktische en effectieve werkvormen.

 

Daarbij kan ik enorm genieten van een proces

waarin een complexe vraag eindigt in een eenvoudig besluit,

waarmee uren werk en frustraties voorkomen worden

en waar je met meer energie uit een vergadering gaat.

Dan is Rondspraak echt geslaagd.

Is Rondspraak moeilijk?

Rondspraak is niet moeilijk. Als je het gewend bent, draagt het proces zichzelf.

Het vraagt wel om een ander patroon van spreken en luisteren.

Dat is voor sommigen wennen.

Als men eenmaal het effect heeft ervaren, wil men vaak niet anders meer.

Het wordt daarna ook graag toegepast in andere vergaderingen,

omdat men nu ziet waar het daar niet effectief werkt.

Wat is de grootte van een team?

Het hangt van de mate van zelfreflectie van de mensen in het team af.

Met een team van tien personen is er nog een goede balans tussen spreken en luisteren.

Ik geef trainingen aan teams tot veertien personen.

Kost het meer tijd?

De tijd die er is wordt effectief besteed,

omdat intenties en prioriteiten uitgesproken worden.

Je verliest onder andere minder tijd omdat er niet op elkaar gereageerd wordt

en omdat de agendapunten en de genomen besluiten helder zijn.

Ze komen niet terug op de agenda.

Gaan mensen niet heel lang praten als ze ‘alle’ ruimte krijgen?

Rondspraak vraagt dat je met zorg spreekt.

Omdat je de ruimte krijgt en omdat anderen luisteren wordt men zich bewust van wat men zegt.

Daardoor wordt men zich tegelijk bewust of wat men wil zeggen

iets toevoegt aan wat al gezegd is.

Je gaat denken en werken vanuit het perspectief van het team.

Werkt het ook voor ingewikkelde vraagstukken?

Ja, en zeker als je het proces over een aantal vergaderingen kunt verdelen.

In iedere vergadering deel je twee rondes rondom een complex vraagstuk.

Daardoor bouw je gezamenlijk inzicht op,

in de tussentijd verwerk je de informatie,

je wisselt uit of je doet ervaring op.

In drie keer heb je gewoonlijk een effectieve oplossing gevonden.

Vaak is dat een eenvoudige oplossing.

 

Hoe werkt een training?

 

Er zijn twee soorten trainingen:

Een enkele sessie

Dit is voor teams die kennis willen maken met Rondspraak, die al ervaring hebben,

en die hun werkwijze willen verbeteren.

Een serie van drie sessies

Dit is voor teams die Rondspraak willen leren.

Ze ervaren in drie sessies hoe het werkt. Daarna nemen ze over wat voor hen van waarde is.

 

Je kunt ook na één sessie besluiten voor twee vervolgsessies.

 

De opzet van een training in drie sessies is als volgt:

Een training is de gebruikelijke vergadering, alleen dan volgens Rondspraak.

Ik bereid de vergadering voor met de leidinggevende.

We kiezen samen de punten die zowel voor het team

als binnen de context van een training van belang zijn.

Ik geef een korte introductie aan het team.

Ik zit de vergadering voor, om al doende te laten zien hoe het werkt.

Ik geef uitleg en toelichting bij wat ik doe en waarom ik dat doe.

Zodra het team er aan toe is, kan het voorzitterschap overgenomen worden

door één van de teamleden zodat al doende met begeleiding geleerd kan worden.

 

Na drie sessies heeft het team meestal genoeg ervaring om zelf verder te kunnen.

 

Mocht er na drie sessies nog meer begeleiding nodig zijn,

kom ik nog een keer, voor hetzelfde geld.

Je hebt daardoor een garantie op succes.

 

Als je meer informatie wilt,

maak ik graag een persoonlijke afspraak.

Dan kan ik vragen beantwoorden ten aanzien van een specifieke context,

wat er in deze situatie nodig is en wat mogelijkheden zijn.

 

Bij de training wordt een praktische handleiding geleverd.

De voordelen van deze opzet:

Je verliest geen tijd aan een extra training.

Je leert Rondspraak binnen de bestaande context.

Je krijgt aanwijzingen op maat.

Je ervaart direct het effect van deze werkwijze

omdat het echt is, in tegenstelling tot een simulatie.

Gedrag en houding worden door drie sessies veranderd, omdat men het effect ervaart.

Je hebt een effectieve vergadering met effectieve besluiten.

 

Een aantal scholen waar training is gegeven

Logo'sScholen

“Ik heb veel van je geleerd. Ik heb gekeken hoe jij het deed. Je zegt niet veel, maar als je iets zegt, is het precies op maat en to the point.”

“Knap, hoe je op de achtergrond blijft. Als trainer kun je al snel te actief bezig zijn met trainen.”

“Niets dan tevredenheid”

Team van schoolleiders van het Montessori College Nijmegen

 LogoBlog

“Dankzij je betrokkenheid is het gelukt.”

Ingrid van der Neut, rector-bestuurder Herman Jordan Lyceum

LogoBlog

“We wouldn’t have come so far as a team without what you offered us in this day.”

Kurt Montgomery, schoolleider Spark Academy, Poznan

 

Contact

 

Heb je belangstelling voor een training of heb je vragen?

Neem contact op:

 

Bas Rosenbrand

06-12540626

Mail Rondspraak

 

Rondspraak Company

Reitdiepstraat 58-1

3522 GL  UTRECHT

KvK: 24372750

BTW: NL189912790

IBAN: NL 15 RABO 0159 9366 83

 

Ervaringen van deelnemers

 

“Het is eenvoudig.”

LogoBlog

“Het is minder technisch dan wat ik ken. Het zit logisch in elkaar.”

LogoBlog

“Het is open en tegelijk meer gestructureerd.”

LogoBlog

“Ik merkte dat ik mij bewuster werd van wat ik zei:

“Is dit werkelijk wat ik bedoel?”

Dit werkt beter dan ‘maar op elkaar te reageren’.”

LogoBlog

“We moesten wennen aan het luisteren in plaats van het spreken.

Het moest echt zakken. Maar het werkt.”

LogoBlog

“De vaart bleef er in, ook met deze manier van werken.”

LogoBlog

“Omdat ik mij echt gehoord voelde,

kon ik mijn standpunt los laten.”

LogoBlog

“Het opzetten van de agenda op deze manier is eigenlijk ‘energiemanagement’.”

LogoBlog

“Je raakt gewend aan het luisteren.

Je moet soms jezelf wat inhouden,

maar je weet tegelijk wat het oplevert.”

LogoBlog

 

“Ik doe het nu ook in mijn gezin en op andere plaatsen.”

LogoBlog

“Toen je vertelde dat we moesten gaan vergaderen,

had ik iets van: “Mmm, is dit nu nodig?”

Nu vind ik vergaderen leuk!”

Karin Maessen, leerkracht

LogoBlog

 “We hadden een vergadering van drie uur iedere week.

In de praktijk konden we iedere keer maar één onderwerp echt uitwerken,

met een hele agenda die over bleef.

Nu zijn we gewend aan Rondspraak: een enorme verlichting.”

Andrzej Araszkiewicz, schoolleider

LogoBlog

“Ik denk dat het de derde keer was dat we Rondspraak deden met dit team. Het was laat en het was een vermoeiende dag geweest. Na de Check In voelde ik mij ontspannen en ik ging in de ‘auto mode’.

Ik wist wanneer ik moest spreken en luisteren, het was heerlijk om het geordend en gestructureerd te hebben. Alles wat ik hoef te doen is luisteren, horen waar iemands mening vandaan komt en mijn perspectief te delen wanneer het mijn beurt is.

Geen debat, geen argumenten tegenover elkaar, geen strijd om ideeën, niet hoeven te proberen om precies de juiste woorden te vinden of om het moment te zoeken waarop ik in het gesprek kon springen om te zeggen wat ik te zeggen had.

De bijeenkomst verliep goed.

Ik ging met meer energie weg, gedragen door een proces dat zichzelf doet.”

Andreia Piticas, schoolleider

LogoBlog

“Als je eenmaal met het fenomeen ‘rondjes’ in aanraking bent gekomen,

kun je er niet meer omheen.”

Ingrid van der Neut, rector-bestuurder

LogoBlog

“Ik was bang dat ik nu niet meer genoeg kon sturen,

maar de mensen in het team nemen zélf de verantwoordelijkheid voor het proces.

Wat ze inbrengen en wat besproken wordt is echt belangrijk.”

Josée Bours, leidinggevende

LogoBlog

“Zonder de rondes waren ze gewoon begonnen, vast gelopen

en was er veel tijd, energie en geld verspild geweest.”

Jochem van der Padt, onderwijskundig adviseur

LogoBlog

“In de rondes merkte ik dat je niet iets uit elkaar haalt maar dat je het opbouwt.

Het is een soort omgekeerde beweging.

Je integreert, zeg maar.

Je kiest niet één oplossing uit vele,

maar uit alles wat er speelt ontstaat één oplossing.

Het verschijnt op een gegeven moment.”

Maria van Holten

LogoBlog

“Toen je vertelde dat je ingewikkelde vraagstukken kunt oplossen

door met één of twee rondes te werken, was ik zo gezegd meer dan cynisch.

Maar het werkt. Het gaat er niet om dat je iedere keer iets moet besluiten.

Het gaat er om dat je overzicht krijgt en dat je zicht krijgt

op wat een volgende stap is.”

Andrzej Araszkiewicz, schoolleider

LogoBlog

“Het mooiste van Rondspraak vind ik dat het een oplossing biedt

voor een probleem wat door een heleboel mensen als een vaststaand gegeven wordt beleefd:

we moeten nu eenmaal vergaderen, dus laten we onze adem inhouden

en hopen dat het zo spoedig mogelijk voorbij gaat.

Zo hoeft het dus niet!”

Eva Keeris, wetenschepper

LogoBlog

“We hebben het thuis gedaan, met die rondjes, en het werkte!”

Telma van den Akker, moeder

LogoBlog

“Toen ik hoorde dat je van mening mag veranderen, was dat voor mij een echte eyeopener!

Het gaf mij opeens zoveel ruimte en vrijheid!”

Kamilla Hensema

LogoBlog

“Verrassend snel kun je vergaderen met Rondspraak.”

Ada Tiemes, schoolleider in opleiding

LogoBlog

“Rondspraak liet mij verbazen over wat er nog meer mogelijk is met vergaderen.”

Annemiek Wijnker, trainer

LogoBlog

“Ik herken in Rondspraak de principes van Deep Democracy.

Rondspraak is een praktische toepassing daarvan.”

Ingrid van der Neut, rector-bestuurder

LogoBlog

“Tnx! Het was de meest efficiente huisvegadering die ik in de 8 jaar heb meegemaakt.

Uit de happiness index aan het eind kwamen alleen blije en super blije scores voor!

Veel positieve reacties op goede facilitatie en met rondjes werken.”

Ward Bergmans

LogoBlog

“Ik ervaarde flow!”

Marianne Haslinghuis

LogoBlog